×
×

Maisto&associati offices, Milan [2018]

Como Lake Villa, Cernobbio [2010]

Private Apartment, Milan [2015]

Porta Nuova House, Milan [2016]

Boffi, Triennale Gardens Milano [2014 - on behalf of Lissoni Associati]

Tecno Caselli, Milan [2014 - On behalf of Lissoni Associati]

Ritzwell [2015]

Ritzwell [2016]

Ritzwell [2017]

Tecno exibition booth, Milan [2017 - on behalf of Lissoni Associati]

YMV [2017]

Ritzwell [2018]

ooniko [2018]